Budova sídla společnosti

 

Zde bude zveřejněno oznámení o konání valné hromady stanovené zákonnou povinností.

IČ: 25749137 registrace: OR vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 5856